fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Garden Service Kertgondozás Tatabánya

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kovács József e.v. mindent megtesz felhasználói személyes adatainak védelméért. Ez az adatvédelmi nyilatkozat a https://gardenservice.hu webhely adatgyűjtési és használati módját ismerteti.

Személyes adatok gyűjtése

Kovács József e.v. szükség esetén személyazonosításra alkalmas adatokat kér a felhasználóktól, illetve olyan adatokat, amelyek segítségével felveheti a kapcsolatot a felhasználókkal az adott szolgáltatás biztosítása végett. A kért személyes adatok között szerepelhet a személy vagy cég neve, e-mail címe, telefonszáma, munkahelyi vagy otthoni címe.

A webhely bizonyos esetekben rögzítheti a webhelylátogatás adatait, például az internetkapcsolathoz használt internetszolgáltató nevét és az IP-címet, a webhelylátogatás dátumát és időpontját, a webhely meglátogatott lapjainak nevét és a webhelyre érkezés közvetlen kiindulási pontjául szolgáló webhely internetes címét. Ezekkel az adatokkal Kovács József e.v. fokozza a webhely működésének hatékonyságát, elemzi az aktuális trendeket és felügyeli a webhelyet.

A személyes adatok felhasználása

A webhelyen gyűjtött személyes adatokat Kovács József e.v. a webhely üzemeltetéséhez, valamint a felhasználók által kért vagy engedélyezett szolgáltatás(ok) vagy tranzakció(k) végrehajtásához, illetve közvetlen üzletszerzési célra, valamint szerződéseinek teljesítésével összefüggésben kezeli és tárolja, a hatályos magyarországi és Európai Uniós adatvédelmi szabályozással összhangban.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Kovács József e.v.
Az adatkezelő levelezési címe: 2800 Tatabánya,
Az adatkezelő e-mail címe: hello@gardenservice.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 842 4028
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

A személyes adatokat felhasználva Kovács József e.v. lényeges információval szolgálhat a felhasználók által használt termékről vagy szolgáltatásról, beleértve a fontos frissítéseket és értesítéseket. Ezenkívül a felhasználók beleegyezése esetén Kovács József e.v. egyéb termék- és szolgáltatásismertetőket küldhet felhasználóinak. Hírlevélre történő feliratkozáskor vagy reklámcélú e-mailek küldésének engedélyezésekor Kovács József e.v. testreszabott hivatkozások vagy hasonló megoldások segítségével nyomon követheti, hogy a felhasználók mely hivatkozásokra kattintanak az e-mailekben. Az így kapott információt összevetheti a személyes adatokkal, és célzottabb e-maileket vagy vásárlási ajánlatokat küldhet. Minden ilyen típusú e-mail tartalmaz egy, a hírlevél vagy a szolgáltatás lemondására szolgáló hivatkozást.

A személyes adatok védelme

Kovács József e.v. szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására.

A felhasználók által megadott személyes adatokat például ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.

Cookie-k

A webhelyen alkalmazott cookie-k segítségével biztosítható a regisztrációs folyamat egységessége és a webhely testreszabhatósága. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a weblap kiszolgálója helyez el a merevlemezen. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére. A cookie egyedi módon a felhasználó számítógépének van kiosztva, és csak az adott cookie-t kiadó tartományban található webkiszolgálók olvashatják azt. Az egyik legfontosabb céljuk az, hogy gyorsabbá tegyék a böngészést. Ha például testre szab egy webhelyet, vagy annak lapjain tallóz, a cookie a következő látogatásig megőrzi a webhely számára az adott felhasználóra jellemző információt. Ez egyszerűsíti a megfelelő tartalom célba juttatását, megkönnyíti a böngészést stb. Amikor legközelebb visszatér a webhelyre, a korábban megadott információ visszakereshető, így egyszerűen igénybe veheti a korábban testreszabott beállításokat. Meghatározhatja azt is, hogy elfogadja vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is. Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, nem használhatja ki teljes mértékben az interaktív szolgáltatásokat, sem ezen, sem más webhelyen.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: –
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: –
E-mail cím: –
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég neve: –
Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég székhelye: –
Hírlevél küldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: –
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Tájékoztatás kérése a kezelt adatokról

Bármely felhasználó ingyenesen és bármikor tájékoztatást kérhet Kovács József e.v.-tól a vele összefüggésben tárolt adatokról, azok kezelésének céljáról és amennyiben úgy dönt, kérheti adatainak törlését a hello@gardenservice.hu címre írt üzenetben.